Technické podmínky

Použité efekty

Oheň - poi, tyče, vějíře, plivání a polykání ohně.

Osvětlení

V rámci možností maximální možná tma.

Prostor

Optimum 20x12 metrů, minimum 8x6 metrů.

Výška stropu - nejnižší závěs světelné techníky min. 4 m.

Pódium, travnatá plocha, asfalt, beton, tuhý štěrk, písek.


Po vystoupení zůstávají kluzké fleky od lampového oleje, které do 2 až 3 týdnů a po dešti samy zmizí.

Indoor/outdoor

Tato verze je nejvhodnější pro venkovní akce, lze ji provést i v dobře větraných a prostorných objektech, do menších a hůře větraných prostor je potřeba přizpůsobit efekty individualně.

Bezpečnost

V bezprostředním okolí nesmějí být žádné hořlavé předměty.

Hudba

Vlastní